Tolk & Översättning

Tolkning & Översättning

Vi erbjuder tolkning och översättning dygnet runt. Boka en auktoriserad somalisk tolk för både tolkning och översättning.

Vi erbjuder tolkning från svenska till somaliska, samt översättning från svenska till somaliska samt från somaliska till svenska. Pris 4.50 per ord.

Kontaktperson

Yusuf Abdow
E-post: info@cecontext.se
Tel: 070-4027924

Mångfald/Socialkonsult

Mångfald/Socialkonsult

Vi erbjuder även konsulttjänster gällande att överbrygga sociala och kulturella barriärer. Exempelvis när en utredning har svårt att komma vidare på grund av kulturella barriärer eller parternas olika normer, värderingar, religioner o.s.v, vilket ofta skapar sociala och kulturella dilemman i olika samhällssituationer. Vi kommer då in som konsulter som överblickar samt åskådliggör orsakerna till konflikten, så att situationen går att reda upp.

Kontaktperson

Yusuf Abdow
E-post: info@cecontext.se
Tel: 070-4027924

Meddelandeservice

Meddelandeservice

Meddelandeservice är ett utmärkt hjälpmedel när du vill ha snabb kontakt med någon som inte talar svenska gällande en kallelse till en myndighet eller ett viktigt möte, eller om du inte själv kan höra av dig men har ett viktigt meddelande till någon. Exempelvis om ett flygplan, en färja, eller ett tåg är försenat, men det inte går att ringa därifrån, eller om du vill boka eller ändra tiden för ett viktigt besök eller framföra ett kortare meddelande till en anhörig, en kund eller en klient.

Anlita då oss och berätta vem vi ska kontakta samt vad vi ska meddela, så ser vi till att ert meddelande kommer fram!

Kontaktperson

Yusuf Abdow
E-post: info@cecontext.se
Tel: 070-4027924

Samhällsservice för nyanlända

Samhällsservice för nyanlända

Vi erbjuder även samhällsservice för nyanlända. Exempelvis administrativ hjälp med att fylla i blanketter, ansökningar, eller att skriva brev eller CV. Vi hjälper även till med allt pappersarbete vid start av eget företag som ansökan av F-skatt, registrering av företag o.s.v. Vi hjälper också till med telefoni som att ringa till exempelvis skolor, Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Skatteverket, Migrationsverket et.c.

Vi hjälper även till med att förklara viktiga grundläggande samhällsfunktioner som kan göra livet lite lättare som nyanländ, samt underlätta integreringen i samhället.

Kontaktperson

Yusuf Abdow
E-post: info@cecontext.se
Tel: 070-4027924

Studiehjälp/Coachning

Studiehjälp/Coachning

Vi erbjuder studiehjälp och läxhjälp för både barn och vuxna, samt korrekturläsning av uppsatser samt alla övriga typer av texter. Vi ger feedback på studiearbeten, och för elever som har svårt att komma igång med studierna hjälper vi till med förslag på strukturering och upplägg av dessa. Både via distans och möten.

Om ni vill får ni gärna e-posta texter till oss, så tittar vi först och ringer sedan upp och ger besked om pris och tidsplan. Ring oss annars gärna, vi svarar omgående på era frågor och ger snabb hjälp!

Vi erbjuder:

- Studiehjälp för barn 230:- per tim

- Studiehjälp för vuxna, universitetsstuderande 240:- per tim

- Korrekturläsning av uppsatser, hjälp med strukturering av uppsatser m.m 190:- per tim

- Översättningar från engelska till svenska samt från svenska till engelska 3:- per ord

De flesta ämnen går bra att få hjälp med, exempelvis svenska, engelska, spanska, matte, alla samhällsämnen samt NO- ämnen.

Kontaktperson

Ring eller e-posta oss gärna för mer info, vi ger omedelbar respons!

Ingela Håkansson
0720-385370
info@cecontext.se

Individ och familj

Individ och familj

C-Context är ett företag som erbjuder tolkning samt familjehemsplaceringar av barn och ungdomar. Våra familjehem och jourhem är noggrant utvalda och utredda, och vi erbjuder både korta eller långvariga placeringar, även akut om detta krävs. Vi har lång erfarenhet av ensamkommande barn och ungdomar som söker asyl, har stor kunskap om asylprocessen samt beredskap och kompetens att ta emot barn och ungdomar enligt SoL eller LVU under årets alla dagar.

Våra utredda och konsultstödda familjehem finns i Husqvarna, Jönköping, Karlskoga, Nyköping samt Örebro, och vi har där framgångsrikt lyckats placera ett flertal ensamkommande flyktingbarn samt även barn med SoL- placeringar. Utifrån barnets specifika behov och era krav och önskemål gör vi en säker matchning.

Vid en förfrågan så återkommer vi inom ett dygn med förslag på jourhem/familjehem som matchar de behov barnen har. Vi hämtar även upp barn inom hela Sverige och transporterar dem tryggt till de utvalda familjehemmen.

Våra professionella och erfarna konsulenter ger kontinuerlig rådgivning och stöd till familjehemmen dygnet runt, och alla familjehem får ta del av vår grundutbildning för att kunna erbjuda barn och ungdomar en riktigt god omvårdnad.

Kontaktperson

Vår tjänst kostar ingenting tills familjen är utredd och godkänd och placeringen gjord. Innan placering sker kan man även tillfälligt boka de utredda familjerna som jourfamiljer.

Våra familjer kan ta emot barn mellan 10 till 17 år oavsett ursprung. Förfrågningar om placeringar går bra att framföra direkt till oss på kontorstid!

Ingela Håkansson
0720-385370
info@cecontext.se

Vill du veta mer?

Vi brinner för att skapa en bättre integration och står alltid till ditt förfogande.

Kontakt