Om C-Context

Vi brinner för att skapa en bättre integration för nyanlända i samhället

Om Oss

Företaget grundades år 2013 av Yusuf Abdow som är socionom, och har arbetat som socialsekreterare, som konsult inom kultur och mångfald. Vi brinner för att skapa en bättre integration för nyanlända i samhället, och vårt fokus ligger på att ge bästa möjliga service så att man som nyanländ snabbt och smidigt ska komma in i samhället samt får tillgång till information om viktiga samhällsfunktioner.

Ansvarig för administration, bokningar samt studiehjälp/coachning är Ingela Håkansson, som har bakgrund inom beteendevetenskap samt sociologi och även arbetar med studiehjälp för barn och vuxna.

Vad vi gör

Tolkning, översättning

Vi erbjuder tolkning och översättning dygnet runt. Boka en auktoriserad somalisk tolk för både tolkning och översättning.

Mångfald/Socialkonsult

Konsulttjänster gällande att överbrygga sociala och kulturella barriärer. Tex. när en utredning inte kommer vidare pga av kulturella barriärer eller parternas olika normer, värderingar, religioner etc.

Meddelandeservice

Meddelandeservice är ett utmärkt hjälpmedel när du vill ha snabb kontakt med någon som inte talar svenska gällande en kallelse till en myndighet eller ett viktigt möte.

Samhällsservice för nyanlända

Vi erbjuder även samhällsservice för nyanlända. Exempelvis administrativ hjälp med att fylla i blanketter, ansökningar, eller att skriva brev eller CV.

Studiehjälp/Coachning

Vi erbjuder studiehjälp och läxhjälp för både barn och vuxna, samt korrekturläsning av uppsatser samt alla övriga typer av texter.

Individ & Familj

C-Context är ett företag som erbjuder tolkning samt familjehemsplaceringar av barn och ungdomar. Våra familjehem och jourhem är noggrant utvalda och utredda, och vi erbjuder både korta eller långvariga placeringar, även akut om detta krävs.

Läs mer om våra tjänster

Våra Tjänster

Vill du veta mer om oss? Vi brinner för att skapa en bättre integration och står alltid till ditt förfogande.